(พร้อมส่ง) SAND & GRAVEL

รหัสสินค้า : FM4

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

SAND & GRAVEL

  • เป็นทรายและกรวดแม่น้ำ คัดขนาดเหมาะสมสำหรับกรองน้ำ
  • มีความสารถในการกรองตะกอนความขุ่นได้ดี
  • สามารถใช้น้ำธรรมดาในการล้างกลับได้
  • ขนาดของสารกรอง 0.3-30 มม.
  • ขนาดบรรจุ 30 ลิตร / ถุง, น้ำหนัก 40 กก
  • บริการจัดจำหน่ายทั้งส่งและปลึก พร้อมบริการรับเหมาเปลี่ยนถ่ายสารกรอง
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด